TOPlist

Slawiczin (Slavičín)

Miasto, po raz pierwszy wspomniane w roku 1256, kiedy było już miasteczkiem oraz siedzibą samodzielnej posiadłości feudalnej. Ze względu architektury ciekawy jest tu kościół Św. Wojciecha z 13. stulecia, przebudowany w roku 1775, stojący na wzniesieniu nad miasteczkiem. W miejscu pierwotnej twierdzy średniowiecznej został w połowie 18. stulecia zbudowany trójskrzydłowy zamek barokowy, później przebudowany w stylu noworenesansowym. W okolicy Slawiczina znajdują się obfite wykopaliska archeologiczne, na przykład teren Gradca.